IFRAME SYNC

Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ hai

Sáng ngày 10/1/2023, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt nam lần thứ hai.

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi

IFRAME SYNC