IFRAME SYNC

Kiên Giang: Mô hình Rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

Rate this post

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tiếp tục tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện tác phong người cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng và triển Kế hoạch số 20-KH/TĐTN-BTCKT ngày 01/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang về việc phát động xây dựng mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn đến 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh, trong đó chú trọng việc triển khai đến các đối tượng là cán bộ Đoàn khối công chức, viên chức với các nội dung như:

– Gương mẫu: trong việc chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật nhà nước, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Đoàn; trong lời nói, trong giao tiếp, ứng xử; trong việc thực hiện giờ giấc; trong tác phong, hành động, nói đi đôi với làm.

– Trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo tiến độ các công việc được phân công thực hiện, thẳng thắn, dám chịu trách nhiệm với những kết quả công việc được giao.

– Sáng tạo: chính là không ngừng tìm tòi, nghiên cứu những cách làm hay, giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công.

Qua quá trình triển khai thực hiện, mô hình đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả đối với các đồng chí cán bộ Đoàn khối công chức, viên chức và đạt được những kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, 100% cán bộ Đoàn thuộc đối tượng mô hình không để xảy ra trường hợp vi phạm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,… có sự sáng tạo trong các hoạt động của Đoàn; bên cạnh đó, không ngừng nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị thông qua việc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, các lớp đào tạo lý luận chính trị, tham gia các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi, các Hội nghị quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm…

Việc xây dựng mô hình trên đã tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn tích cực rèn luyện bản thân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo uy tín cao trong đoàn viên, thanh niên từ đó nâng cao hiệu quả công tác tập hợp thanh niên và góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi triển khai thực hiện mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát, nắm bắt việc thực hiện mô hình trong các cấp bộ đoàn, đồng thời nhằm phát hiện những cá nhân thực hiện tốt việc rèn luyện tác phong, thực hiện tốt lề lối công tác của cán bộ Đoàn từ đó tôn vinh, khen thưởng để tiếp tục tuyên truyền, khích lệ… Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cán bộ Đoàn tiêu biểu gắn với việc thực hiện các nội dung rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn và việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 52 đồng chí cán bộ Đoàn các cấp.

Để triển khai thực hiện, các cơ sở Đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên có kiến thức về ngành điện dân dụng phối hợp với cán bộ điện lực huyện tham gia thay thế bảng điện mới, dây dẫn điện, bóng điện chiếu sáng và trang bị một số thiết bị điện mới đảm bảo tiêu chuẩn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần phòng tránh những nguy cơ mất an toàn từ rò rỉ điện như điện giật, cháy nổ trên địa bàn các xã, thị trấn. Đã có 7/7 cơ sở Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức ra quân trong ngày 19/12/2023. Qua đó, đã có 70 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được các bạn đoàn viên thanh niên và can bộ điện lực huyện hỗ trợ, sửa chữa, thay thế hệ thống điện dân dụng mới miễn phí với tổng kinh phí thực hiện hơn 35 triệu đồng.

Nguồn: Tỉnh Đoàn Kiên Giang

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC