IFRAME SYNC

Lai Châu tăng cường truyền thông kiến thức pháp luật về tảo hôn cho thanh thiếu nhi

Lai Châu là tỉnh biên giới có 20 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85%. Nhiều năm qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho bà con về những tác hại, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó từng bước giảm thiểu tình trạng tảo hôn, xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Tỉnh đoàn Lai Châu đã phối hợp với dự án Plan vùng Lai Châu tổ chức truyền thông kiến thức pháp luật về tảo hôn và nêu ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng hôn tảo hôn cho các em thanh thiếu nhi ngay từ sớm.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC