Lâm Đồng tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Vừa qua, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Tọa đàm “Xây dựng thanh niên Lâm Đồng thời đại mới nghĩa tình, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”; “Tuyên dương phong trào thanh niên xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có bà Phạm Thị Phúc – UVBV Tỉnh Uỷ – Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ và hơn 200 đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng thanh niên Lâm Đồng thời đại mới nghĩa tình, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” các bạn đoàn viên thanh niên đã tập trung thảo luận, chia sẻ ý kiến phản ánh rõ nét được hơi thở thực tiễn phong trào Đoàn và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, Đây cũng là cơ hội để các cấp Đoàn – Hội – Đội thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hiến kế thêm những giải pháp mới, ý tưởng, mô hình sáng tạo để phát huy vai trò của sức trẻ trong kỷ nguyên số.

Tại Lễ tuyên dương, qua bình xét, chọn lọc từ cơ sở Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã ghi nhận, biểu dương 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 36 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021 – 2023 và 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018 – 2023. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh là những người trẻ tiên phong, gương mẫu, có hành động đẹp, làm việc hiệu quả và hữu ích; là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt đẹp hơn.

Từ những ý kiến sát đáng và thiết thực của thanh niên tại buổi toạ đàm và những tập thể và cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo lời Bác, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trong việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền áp dụng những thành tựu của chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tế cuộc sống. Xem đây là nội dung quan trọng, cốt lõi trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng thanh niên Lâm Đồng thời đại mới nghĩa tình, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; Tuyên dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo lời Bác và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo phương châm “Thanh niên Lâm Đồng Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair