Lạng Sơn: Đơn vị cấp xã/phường/thị trấn đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024- 2029

 

Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Vĩnh Trại khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị cấp xã/phường/thị trấn đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024- 2029.

Đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản và tiến hành hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Vĩnh Trại khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 11 ủy viên, hiệp thương cử anh Nông Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội LHTN khóa V tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Vĩnh Trại khóa VI và hiệp thương cử 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Thành phố Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông qua Đại hội, các đại biểu quyết tâm sẽ củng cố và phát triển tổ chức Hội để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức Hội và qua các phong trào, hoạt động của Hội.

Nguồn: tỉnh Đoàn Lạng Sơn

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

 

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair