IFRAME SYNC

Liên hoan “Người con hiếu thảo” năm 2023

Tại Hà Nội, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan “Người con hiếu thảo” lần thứ I – Năm 2023″, đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp và lòng hiếu thảo của con người Việt Nam, đồng thời phát hiện và tuyên dương những gương điển hình về lòng hiếu thảo, lý tưởng và lối sống đẹp, trách nhiệm trong thanh thiếu nhi Thủ đô.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
● Website:

Trang chủ


https://www.vivote.vn/
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC