Live: Hướng nghiệp cho Thanh niên – Số 3

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xây dựng, triển khai nhiều cơ chế, chính sách, đề án, chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận thanh niên và xã hội về đào tạo nghề, tạo việc làm, nghề nghiệp chưa đầy đủ; công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên còn nhiều hạn chế.Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên có xu hướng tăng; chất lượng việc làm chưa cao, thiếu việc làm hoặc không có việc làm thường xuyên, năng suất lao động thấp. Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi nhân định về vấn đề này nhé.

——————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải lại trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_Cẩmnang #THTN_Chuyểnđộng #THTN #táichế #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #HòhẹnvớiĐoàn #Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi #toithaydoi