Mô hình chuyển đổi số của thanh niên “ngày thứ 3 ko viết”

Thực hiện theo chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Các cấp bộ Đoàn cơ sở đã sáng tạo, triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần số trong cộng đồng dân cư, cùng hệ thống chính quyền đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đoàn thanh niên thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên tham gia triển khai chuyển đổi số tại địa phương với mô hình “ngày thứ 3 ko viết”, đây là mô hình lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ UBND thị trấn thực hiện giải quyết các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo sự hài lòng của nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC và xây dựng môi trường làm việc thân thiện văn minh.

Với chủ đề hoạt động của năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” BCH tỉnh đoàn Lai Châu đặt ra mục tiêu 40% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Triển khai mục tiêu đó, Đoàn thị trấn Tân Uyên xác định “Đoàn Thanh niên là lực lượng quan trọng, tiên phong trong chuyển đổi số” vì vậy để áp dụng vào thực tiễn các ĐVTN thị trấn đã thành lập các đội hình chuyển đổi số hỗ trợ cho các đơn vị, chuyển giao các phần mềm quản lý công việc, văn phòng điện tử, hỗ trợ việc cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Nổi bật là  mô hình “ngày thứ 3 không viết” đã có hiệu quả thiết thực tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn Tân Uyên.

Nỗ lực tiên phong chuyển đổi số để từ đó chuyển đổi số được hiện diện khắp nơi, khắp mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đối với thị trấn Tân Uyên hiện nay có hơn 15.000 nhân khẩu, nhằm phục vụ các TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bộ phận một cửa của UBND thị trấn Tân Uyên thực hiện tiếp nhận liên thông hơn 26 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, những ngày hành chính tiếp nhận rất nhiều hồ sơ và gặp khó khăn đối với đồng bào DTTS ko biết chữ. Từ khi triển khai mô hình thanh niên “ngày thứ 3 ko viết” đã tạo điều kiện cho người dân tiếp nhận, nộp hồ sơ nhanh chóng và có thể trả kết quả ngay trong ngày. Từ khi triển khai mô hình “Thứ 3 ngày không viết” riêng quý I/2023 có trên 700 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từ đó tạo sự tiện ích cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC và xây dựng môi trường làm việc thân thiện văn minh.

Từ những kết quả trên, các mô hình chuyển đổi số có sự tham gia của ĐVTN đã tạo nên sự tiện ích và góp phần vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Qua đây giúp thanh niên đẩy mạnh phong trào và tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh hơn, ích lợi hơn./.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair