Nghệ An: Đẩy mạnh công tác TT, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sáng tạo có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Ngày 13/4/2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thăng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn tại Hội nghị

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực đặt câu hỏi cho báo cáo viên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhiều vấn đề nảy sinh đã được hướng dẫn, giải thích hoàn thiện.

Thông qua buổi tuyên truyền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát hơn 100 tờ rơi, hướng dẫn các thao tác, trực tiếp thực hành giúp công dân, giải đáp các thắc mắc về tài khoản định danh điện tử, app VNeID, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Thời gian tiếp theo, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền Đề án 06, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, lực lượng đoàn viên, thanh niên… bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp, lan tỏa rộng rãi tới các đối tượng quần chúng Nhân dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn các thao tác cho sinh viên

Nguồn: Trang tin điện tử tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair