IFRAME SYNC

Nghệ An: Diễn đàn Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số năm 2023

Văn hóa có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã xây dựng nên một nền văn hóa đặc sắc, kết tinh quá trình lao động sáng tạo, đấu tranh chống thiên tai, địch họa, mang đậm tâm hồn cốt cách dân tộc, thể hiện sâu sắc trình độ, nghệ thuật ứng xử với tự nhiên và xã hội. Văn hoá là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta vượt qua được mọi thử thách cam go, không ngừng tiến lên theo dòng chảy của lịch sử.

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của văn hóa, luôn coi văn hóa là một mặt trận đấu tranh cách mạng, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò của văn hóa, sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gắn với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 14/11/2023, tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Toàn cảnh chương trình

Diễn đàn không chỉ là dịp để thưởng thức, đắm mình trong bản sắc văn hoá của đồng bào mà còn là cơ hội để trao đổi, bàn luận về vai trò của tuổi trẻ trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Chương trình đã được lắng nghe những trao đổi về những đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, những ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội trong thời đại 4.0 tới nhiệm vụ chấn hưng văn hóa của tuổi trẻ cũng như những tâm tư, tình cảm của các bạn ĐVTN, sinh viên, học sinh dành cho nền văn hóa hiện nay.

Nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh chia sẻ câu chuyện về nền văn hóa đặc sắc của đồng báo dân tộc Thái

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao đổi về vấn đề những thách thức trong nhiệm vụ chấn hưng văn hóa thời đại 4.0

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên đặt câu hỏi về tâm tư của mình dành cho nền văn hóa hiện nay

Thực tế hiện nay, trong khi các Nghệ nhân dân gian tuổi càng ngày càng cao và số lượng nghệ nhân cũng giảm dần, bên cạnh nhiều bạn trẻ thờ ơ với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, thì có những bạn trẻ đã và đang nỗ lực góp phần để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Xuất phát từ lòng đam mê văn hóa văn nghệ, cũng như ý thức được việc bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc, trong những năm qua ở huyện Qùy Châu đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ văn hóa Thái được ra đời và đi vào hoạt động hiệu quả, không chỉ trở thành điểm sinh hoạt của những người yêu quý nét văn hoá truyền thống của đồng bào Thái mà còn lưu giữ, bảo tồn, phát huy được những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Thái. Tính đến nay toàn huyện Quỳ Châu có 12 Câu lạc bộ văn hóa Thái, trong đó có 01 câu lạc bộ cấp tỉnh, các câu lạc bộ đều có thành viên là thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy trao quà cho các nghệ nhân và Câu lạc bộ Thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc Thái

Tiết mục văn nghệ đặc sắc sử dụng nhạc cụ dân tộc được thể hiện bởi các bạn ĐVTN, sinh viên

Dịp này, các đồng chí đại biểu, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh đã được trải nghiệm thực hành các nghề thủ công với nghề dệt, đan, lát, làm bánh, cuốn hương trầm. Đây là những trải nghiệm thực tế hết sức thú vị, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái.

Đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động trải nghiệm thực hành gói bánh

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair

IFRAME SYNC