IFRAME SYNC

Nghệ An: Đoàn khối Doanh nghiệp Lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Cùng với cả nước, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực hưởng ứng, lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” bằng các chiến dịch đồng bộ như thay ảnh đại diện, màn hình điện thoại, treo bản đồ Việt Nam… Tạo nên một hình ảnh đẹp, lan tỏa lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn thực hiện nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng. Đây cũng là sự chuẩn bị sớm hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, cuộc vận động được phát động từ nay đến năm 2025 với quy mô rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc, sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam.

Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo các đơn vị Đoàn cơ sở về Việc treo bản đồ không đơn thuần chỉ là treo một hình ảnh trong phòng làm việc, phòng sinh hoạt, nơi ở, mà nhìn vào đó, mỗi cá nhân nhìn thấy hình ảnh đất nước thu nhỏ, nhận thức rõ hơn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, từ đó thắp lên trong tim trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Mỗi tấm bản đồ được treo, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên sẽ hiểu hơn về những chỉ dẫn địa lý của đất nước, về những địa danh gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các đơn vị Đoàn cơ sở đã triển khai treo bản đồ  treo bản đồ Việt Nam đây là hình thức, nội dung  tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước, đồng thời là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

 

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC