Nghệ An: Đoàn thanh niên làm tốt công tác nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong thời gian qua, công tác tín dụng chính sách luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp và Đảng ủy, Ban giảm nghèo xã Yên Hợp quan tâm, chú trọng. Đoàn thanh niên xã Yên Hợp cùng các Hội đoàn thể nhận ủy thác luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến các đối tượng vay vốn đúng mục đích và đem lại hiệu quả thực tế.

Cùng với các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành động lực quan trọng, giúp nhiều hộ dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Cán bộ tín dụng NHCS XH huyện Quỳ Hợp triển khai nhiệm vụ

Gia đình Anh Nguyễn Văn Sinh đã được tiếp cận nguồn vốn năm 2018, với số tiền 50 triệu đồng từ chương trình cho vay Giải quyết việc làm. Đầu năm 2018, Anh Sinh đã đầu tư xây dựng trại nuôi gà, với số lượng 1.000 con. Hiện nay, trang trại đã mở rộng quy mô, với số lượng 4.000 con, thu nhập hàng tháng ổn định, bình quân 20 triệu đồng/tháng. Anh Sinh tâm sự “ Trước kia gia đình tôi kinh tế còn khó khăn, chủ yếu là nuôi theo đàn, nhỏ lẻ, không có vốn để đầu tư chuồng trạ, chưa được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đi vay ngoài thì lãi suất cao, không chịu nổi, lãi mẹ đẻ lãi con. Từ khi được vay vốn NHCSXH cuộc sống gia đình tôi từng bước được cải thiện, thu nhập ổn định”.

Ban Thường vụ Đoàn xã Yên Hợp kiểm tra hiệu quả mô hình vay vốn

Có thể nói, Các chương trình tín dụng hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, tạo năng suất và hiệu quả cao, đặc biệt trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ cây, con có hiệu quả thấp sang trồng cây, nuôi con có hiệu quả kinh tế cao hơn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn vì thế cũng được nâng lên. Bằng nguồn vốn tín dụng chính sách, đến nay đã giúp cho cuộc sống của người dân trên địa bàn xã dần ổn định, nhiều hộ gia đình, đoàn viên thanh niên khó khăn  đã khởi nghiệp thành công nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair