IFRAME SYNC

Nghệ An: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ủy thác từ Ngân hành chính sách xã hội trong năm 2023

Trong năm 2023 xã Châu Lý đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Châu Lý đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Châu Lý nói riêng và huyện Quỳ Hợp nói chung.

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Quỳ Hợp, nhiều mô hình kinh tế ở xã Châu Lý đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình SXKD vùng khó khăn, Trồng rừng, chăn nuôi theo nghị định 75, … Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Anh Vi Văn Bốn – Bí thư Đoàn xã cho biết: “Trong năm 2023, các hộ vay và đoàn viên thanh niên đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH. Thời điểm khó khăn nhất, nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã cứu cánh cho nhiều gia đình, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó hộ dân đã vượt qua khó khăn, từng bước có cuộc sống ổn định”.

Đồng chí Vi Văn Bốn – Bí thư Đoàn xã Châu Lý triển khai các chương trình tín dụng, năm bắt tình hình sử dụng vốn vay của tổ viên

Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả. Trong năm 2023, phòng giao dịch NHCSXH huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với UBND xã Châu Lý và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức giao ban hàng tháng để tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định.

Công các giao ban diễn ra đúng quy định

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp, năm 2023, Đoàn xã Châu Lý quản lý 05 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến tháng 12/2023 tổng dư nợ Đoàn quản lý là 11.101.000.000 đồng. Việc thực hiện xuất sắc công tác nhận uỷ thác từ Ngân hàng chính sách xã hội không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn góp phần thay đổi diện mạo trên địa bàn xã Châu Lý. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cơ sở cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội nhằm động viên khích lệ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để ưu đãi để sản xuất, có ý chí vươn lên thoát nghèo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn vay đúng quy định.

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

 

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC