Nghệ An: Phát huy hiệu quả hoạt động đội TNXK sơ, cấp cứu tai nạn giao thông

Với vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động, tuổi trẻ Thanh Chương đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là duy trì và phát huy vai trò của Đội Thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông, đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông.


Trong những năm qua, hoạt động của các đội TNTN sơ, cấp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên được duy trì, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, phân công các thành viên trong đội túc trực, tiếp nhận thông tin tai nạn giao thông trên địa bàn, sẵn sàng ứng cứu khi có tai nạn xảy ra. Đặc biệt là thường trực của Đội tại các địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn để có sự phản ứng kịp thời về vụ việc và trong sơ ứng cứu nhanh tai nạn giao thông.


Không chỉ tham gia các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, các Đội TNTN ứng cứu tai nạn giao thông còn chú trọng công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn về tình hình giao thông như luật khi tham gia giao thông, hiểm họa mà tai nạn giao thông mang lại…qua đó đã phần nào tác động đến ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông; thành lập các trang thông tin của Đội trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để thông tin một cách kịp thời và nhanh chóng về vụ việc.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair