IFRAME SYNC

Nghệ An: Phát huy sức trẻ trong thực hiện công trình thanh niên cấp huyện

Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, nhằm phát huy tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng tiên phong, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ được giao, mới đây, hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia đào hầm hào công sự, trận địa phục vụ chiến đấu phòng thủ cấp huyện tại đập Rú Chuối, xã Nghĩa Hội.

Mặc dù với lượng công việc lớn kèm theo thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, đôn đốc, động viên đoàn viên thanh niên hoàn thành khối lượng công việc được giao, vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là hoạt động quan trọng chuẩn bị cho diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, góp sức trẻ vào thành công chung của của đợt diễn tập. Hoạt động này một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, mưu trí, biết vận dụng, tập hợp quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong các giai đoạn của quá trình kiến thiết, xây dựng đất nước của quân đội ta, góp phần củng cố và tăng cường quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Nguồn: Trang tin điện tử tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC