Nghệ An: Sinh hoạt chi đoàn tháng 12 năm 2023 với chủ đề “Thanh niên với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023), Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo 100% cơ sở đoàn triển khai sinh hoạt chi đoàn tháng 12 năm 2023 với chủ đề “Thanh niên với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”.
Theo đó tại các buổi sinh hoạt các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên tự hào về truyền thống anh hùng của quân đội ta, dân tộc ta, từ đó xây dựng lớp thanh niên mang trong mình ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời các cơ sở đoàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống pháo nổ, ATGT trước trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nêu cao khát vọng, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ, cống hiến cho Tổ quốc; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ với sự nghiệp phát triển quê hương đất nước…


Sinh hoạt chi đoàn tháng 12 với chủ đề “Thanh niên với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”
Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên. Qua đó, góp phần củng cố các tổ chức đoàn tại cấp cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair