IFRAME SYNC

Nghệ An: Tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ký cam kết phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo

Vừa qua, Huyện đoàn Hưng Nguyên phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên và Trường THPT Thái Lão tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ký cam kết phòng, chống các hành vi, vi phạm về pháo.


Tại buổi tuyên truyền các đoàn viên thanh niên trường THPT đã được cán bộ chiến sỹ đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Hưng Nguyên tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Bằng hình thức kể những cây chuyện, tình huống thực tế khi làm nhiệm vụ và đặt ra những câu hỏi để các học sinh giao lưu trực tiếp với cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông.


Ngoài ra, tại chương trình, các bạn ĐVTN còn được phổ biến các quy định của Luật giao thông đường bộ như: Các hành vi vi phạm luật giao thông, các phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông, các tín hiệu giao thông, các quy định xử phạt khi vi phạm luật giao thông; Hướng dẫn những kỹ năng tham gia giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tại nạn giao thông… Cũng tại buổi tuyên truyền các đoàn viên thanh niên là học sinh trường THPT Thái Lão và cán bộ đoàn các cơ sở được nghe cán bộ chiến sỹ Đội cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công An huyện Hưng Nguyên tuyên truyền phòng chống các hành vi vi phạm về pháo và các vật liệu nổ.
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho các cơ sở Đoàn xã, thị trấn, Đoàn các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên ký cam kết phòng chống các hành vi, vi phạm về pháo.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC