IFRAME SYNC

Nghệ An: Tổ chức tập huấn cho Ban chỉ huy đội năm học 2023-2024

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024; Nhằm nâng cao kỹ năng phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, kỹ năng sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội và nâng cao nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội, vừa qua, Hội đồng Đội huyện tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban chỉ huy Đội, năm học 2023 – 2024.
Chương trình tập huấn gồm điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và các chuyên đề hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng công tác Đội.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban chỉ huy Đội, năm học 2023 – 2024.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ chỉ huy Đội có thêm kiến thức nghiệp vụ, nắm chắc các kỹ năng trong công tác Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC