Nghệ An: Triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” trên toàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các sở Đoàn ngay từ đầu năm xây dựng chi đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị; xây dựng chi đoàn vững mạnh về phong trào, hoạt động; xây dựng chi đoàn vững mạnh về tổ chức, bám sát vào tình hình, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Huyện đoàn định hướng, phấn đấu hoạt động trong năm của chi đoàn cơ sở và chi đoàn, các hoạt động tại cơ sở có tính đồng bộ và rõ ràng hơn.

Đoàn viên tham gia các buổi sinh hoạt toàn đoàn một cách sôi nổi

Đoàn viên tích cực tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ Ban chấp hành Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về nghiệp vụ và kỹ năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi; Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động, xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, góp phần đưa phong trào đoàn trên toàn huyện ngày càng chất lượng, có chiều sâu, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair