Nghệ An: Tuổi trẻ Anh Sơn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Thực hiện kế hoạch số 1382-KH/TĐTN-TG ngày 24/10/2023 của Tỉnh đoàn Nghệ An về việc triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo và trao tặng 29 tấm bản đồ hành chính nước Việt Nam, treo và trưng bày tại 29 phòng làm việc của 26 tổ chức đoàn cơ sở. Chỉ đạo cán bộ đoàn viên, thanh niên, mọi người trên mạng xã hội đồng loạt thay ảnh bìa, ảnh nền máy tính, thay avatar để khẳng định rõ vai trò, vị thế và chủ quyền của tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Các hoạt động hưởng ứng nhằm tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội.


29 tấm bản đồ được trao tặng đến các cơ sở đoàn, nhằm giáo dục truyền thống, xây đắp lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.


Thay đổi ảnh nền máy tính, tại nơi làm việc, máy tính cá nhân, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động.


Đồng loại thay đổi hình đại diện, avatar, nhằm lan toả thông điệp, xây đắp lòng yêu nước trên mạng xã hội.

Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair