IFRAME SYNC

Nghệ An: Tuổi trẻ Thanh Chương tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” đồng thời lan tỏa, triển khai sâu rộng cuộc thi đến cán bộ, Đoàn viên thanh niên cùng nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Chương; Huyện đoàn Thanh Chương đã chủ động làm tốt công tác hướng dẫn, phổ biến đến 100% cán bộ, Đoàn viên thanh niên toàn huyện. Để mỗi cán bộ, Đoàn viên thanh niên vừa là thí sinh vừa làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho mọi người dân trên địa bàn cùng tham gia cuộc thi.


Nội dung thi tập trung vào 2 nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và một số quy định của pháp luật liên quan đến biên giới nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động của Bộ đội biên phòng Việt Nam. Giúp các bạn Đoàn viên thanh niên bổ sung kiến thức về Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, tổ quốc.


Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân 3/3.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC