IFRAME SYNC

Nghệ An: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, Huyện đoàn Thanh Chương đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.


Trong quá trình triển khai thực hiện bước sơ tuyển, Ban thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương đã phát động phong trào cho đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, đây là một hành động, một nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên Thanh Chương, thể hiện tinh thần, tự giác, ý thức, trách nhiệm ngày càng cao của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.


Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ trước khi tuyển quân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã trực tiếp vận động, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, liên tục thông báo danh sách các thanh niên trong diện khám sơ tuyển; tuyên truyền cách thức thích ứng và phương án đảm bảo an toàn khi sơ khám tuyển. Các đoàn thể, nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban CHQS xã, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc, do vậy trong đợt khám sơ tuyển 100% thanh niên tham gia đầy đủ, công tác tuyển chọn cơ bản diễn ra thuận lợi.
Nguồn: tỉnh Đoàn Nghệ An

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC