IFRAME SYNC

Những sản phẩm bước ra từ Làng

Triển khai Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đồng thời, phong trào cũng phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn. TW Đoàn đã tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên cũng như cơ cấu lại ngàng nông nghiệp.

—————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: 
——————–
#THTN_Chuyểnđộng #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn
#Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi #Tôithayđổi.

IFRAME SYNC