IFRAME SYNC

Phát huy vai trò của thanh niên và khởi nghiệp trong CĐS

??Trong số này:
1. Làm sao để phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong CĐS?
2. Ứng dụng công nghệ, bí quyết khởi nghiệp thành công

?Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều đoàn viên thanh niên đã vượt qua khó khăn, nghịch cảnh tận dụng môi trường số để phát triển kinh tế. Tuy vậy, trong yêu cầu phát triển hiện nay, chuyển đổi số phải trở thành yêu cầu tất yếu, tạo động lực cho sự phát triển của các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng phải trở thành lực lượng xung kích, làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào công việc của mình. Vậy cần phải làm gì để phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số?….

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi

IFRAME SYNC