Phong trào thanh niên Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023

Thành đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố đã được các cấp bộ Hội triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, một số đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên; hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên có sự chuyển biến tích cực, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo, khuyết tật trên địa bàn.

Hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số trong công tác Hội luôn được quan tâm và đánh giá là điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội. Hội LHTN Việt Nam Thành phố   luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện, đến nơi thực sự khó khăn và thực hiện công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, được nhân dân và xã hội ghi nhận, nhân rộng được nhiều mô hình tình nguyện thiết thực.

Hoạt động của các Hội, CLB trực thuộc được quan tâm hơn và có nhiều bước chuyển biến trong công tác tổ chức và tổ chức các hoạt động qua đó đã phát huy được ưu thế và màu sắc của từng Hội, CLB trong mỗi hoạt động, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác Hội và phong trào thanh niên của Thành phố.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair