IFRAME SYNC

Phương pháp học ngoại ngữ của Bác Hồ

Nếu như ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chủ yếu và quan trọng bậc nhất của con người thì ngoại ngữ chính là cầu nối không thể thiếu trọng quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia dân tộc. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vốn ngoại ngữ của Bác không phải là tài năng học ngôn ngữ thiên bẩm mà phần lớn là do quá trình học hỏi, rèn luyện liên tục luôn bền bỉ và kiên trì.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC