Quảng Bình: Hội nghị Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh năm 2024

Vừa qua, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình, Tỉnh đoàn phối hợp với Tổ chức Quốc tế Plan tại Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban tham vấn đã được xem Video báo cáo tổng kết triển khai mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh trong năm 2023 và cùng nhau thảo luận, đề xuất những phương hướng hoạt động để đem lại hiệu quả cho mô hình Hội đồng trẻ em trong năm 2024

Để đảm bảo các hoạt động trong thời gian tới đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Đinh Trung Hiếu – Trưởng Ban QL Dự án đề nghị các thành viên trong Ban tham vấn Hội đồng trẻ em thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phản ánh với các cấp lãnh đạo, chính quyền trong tỉnh, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung hoạt động thường xuyên của Hội đồng trẻ em; Các thành viên trong ban tham vấn phát huy vai trò, tiếp tục quan tâm mô hình HĐTE để tuyên truyền, quan tâm quyền và nghĩa vụ trẻ em, phát huy vai trò trách nhiệm gắn với đơn vị công tác.

Nguồn: tỉnh Đoàn Quảng Bình

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

 

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair