IFRAME SYNC

Quảng Bình: Tập huấn cho CLB thủ lĩnh tại cộng đồng về nội dung Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.

Từ ngày 23-24/12/2023, tại trường TH&THCS Bán trú xã Kim Thuỷ, CLB thủ lĩnh trẻ em gái và trẻ em trai xã Kim Thuỷ đã được tập huấn dẫn trình viên cấp tỉnh về xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Đinh Thị Giang My, UVBTV Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn và cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn, các điều phối viên dự án.

Sau thời gian 02 ngày học tập, dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của các giáo viên, các học viên đã tham gia tích cực, đóng góp xây dựng bài học, mạnh dạn trao đổi, lĩnh hội kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp; thực hành các kỹ năng, quy trình tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi về phòng chống bạo lực và xây dựng tình bạn đẹp trong trường học và tại cộng đồng.

Đây là hoạt động bổ ích để cán bộ phụ trách thiếu nhi, các thành viên CLB trẻ em trai và trẻ em gái trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức, kỹ năng sống, giáo dục cho các em giá trị tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp, phòng, chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Nguồn: tỉnh Đoàn Quảng Bình

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC