IFRAME SYNC

Quảng Ngãi: Bình Sơn hoàn thành chỉ đạo đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở

Từ ngày 28/01 đến ngày 14/4/2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Sơn đã hướng dẫn, chỉ đạo 27/27 cơ sở hội trong toàn huyện tổ chức thành công đại hội.
Chỉ đạo 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Bình Đông, Bình An, Bình Hiệp; hiệp thương cử trực tiếp chức danh chủ tịch hội tại đại hội 17 đơn vị (17/27, tỷ lệ 63%) gồm: Bình Đông, Bình An, Bình Hiệp, Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Dương, Bình Long; Bình Minh, Bình Châu; Bình Trị; Bình Hải; Châu Ổ và 5 Hội trường THPT và tương đương.


Ủy ban Hội xã Bình Hiệp họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Phó Chủ tịch và ủy viên kiểm tra nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được các cơ sở hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn số số 09-HD/TWH, ngày 03/11/2023 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hướng dẫn số 04-HD/UBH ngày 14/12/2023 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên.
Đặc biệt, trong kỳ đại hội này, các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội cụ thể như quét QR code để nhận tài liệu, văn kiện đại hội; điểm danh đại biểu tham dự ứng dụng số… Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các không gian triễn lãm 3D, triễn lãm phòng truyền thống của Hội, trưng bày sản khởi nghiệp, OCOP của hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn.
Tại đại hội, các cơ sở hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.


Nhiệm kỳ này, số Ủy viên Ủy ban Hội LHTNVN cấp cơ sở có 305 anh chị, trong đó 100% đơn vị có tổng số ủy viên từ 9 đến 15 anh chị. Tổng cộng có 27 anh, chị chủ tịch hội; 28 anh, chị phó chủ tịch; 27 anh, chị là ủy viên phụ trách công tác kiểm tra được đại hội, ủy ban hội các cấp hiệp thương.
Có 106 đại biểu được đại hội cấp cơ sở hiệp thương vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN huyện Bình Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Hội huyện, các hội cơ sở đều triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội, tạo không khí phấn khởi và để lại dấu ấn trong lòng người dân, được cấp ủy và chính quyền đánh giá cao.
Tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029 là bước đầu, tiền đề tạo điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Sơn, lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Nguồn: tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC