IFRAME SYNC

Quảng Ninh: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI

Vừa qua, tại TP Uông Bí, Tỉnh đoàn – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2023. Hội thi cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 – 2023).

Ban Tổ chức tặng hoa cho ban giám khảo và các đội thi tham gia hội thi.

Từ năm 2013 đến nay, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Tỉnh Đoàn – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức 2 năm/lần, nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên.

Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, rèn luyện, công tác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Các đội thi tham gia phần thi “Theo dòng lịch sử”.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 6 đội thi đến từ 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh gồm: Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Hạ Long, Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh.

Phần thi “Nhà hùng biện tài ba” của đội thi trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Tham gia hội thi các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm: “Theo dòng lịch sử”; “Ánh sáng soi đường” và “Nhà hùng biện tài ba” với nội dung tập trung chủ yếu về: Kiến thức Triết học, Triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh; Bác Hồ với Quảng Ninh…

Đội thi trường Đại học Hạ Long đã xuất sắc giành giải nhất của hội thi.

BTC trao giải Khuyến khích cho các đội thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và một giải phụ thí sinh hùng biện hay nhất cho các đội thi. Đội thi trường Đại học Hạ Long đã xuất sắc giành giải nhất của hội thi năm nay.

Nguồn: trang tin tỉnh Đoàn Quảng Ninh

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC