IFRAME SYNC

Quảng Trị: Hội nghị triển khai và quán triệt 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023


Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Luyến – Phó Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn quán triệt, trình bày 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Theo đó, đồng chí đã giới thiệu các chuyên đề về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đoàn viên, thanh niên gắn với cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với các tiêu chí cụ thể: “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”, định hướng đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực hiện các tiêu chí, xứng đáng là thế hệ thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên” như lời Bác dạy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu – TUV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn nên việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 rất cần thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn phát triển toàn diện, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt chi đoàn, các buổi chào cờ đầu tuần của địa phương, đơn vị; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị để lan tỏa những giá trị, nội dung của chuyên đề năm 2023.

Đây là hoạt động thiết thực được Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức hàng năm, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đưa việc nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Nguồn: tỉnh Đoàn Quảng Trị

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC