IFRAME SYNC

Quảng Trị: Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật”

Vừa qua, BTV Huyện Đoàn Cam Lộ phối hợp Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tổ chức điểm Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” trong toàn quân.

Tham gia hội thi có 4 đội đến từ Liên chi đoàn các Tiểu đoàn, Chi đoàn Đại đội trực thuộc Trung đoàn 19 phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn huyện.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã trải qua 4 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên truyền pháp luật và tiểu phẩm pháp luật. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật khác…

Đây là hoạt động phối hợp ý nghĩa của tuổi trẻ 02 đơn vị. Hội thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng thời, tiếp tục giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó hậu phương – quân đội, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Nguồn: tỉnh Đoàn Quảng Trị

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC