IFRAME SYNC

SIB Connect Kết nối và sẻ chia thúc đẩy Hệ sinh thái các doanh nghiệp tác động xã hội

Ngày 16 tháng 12, tại Hà nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Các Vấn Đề Toàn Cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) đồng chủ trì sự kiện SIB Connect – Kết nối và sẻ chia thúc đẩy Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi

IFRAME SYNC