IFRAME SYNC

Sôi nổi các hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2024

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 tỉnh Gia Lai đã phát huy được khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh nâng cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong tham gia các hoạt động tình nguyện. Sau 25 năm triển khai, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC