IFRAME SYNC

Sức lan tỏa từ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên khối công nhân

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, thời gian qua hoạt động nghiên cứu phát triển và tư duy sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu suất của các thiết bị, tiết giảm năng lượng và vật tư tiêu hao để không ngừng mang lại lợi ích kinh tế và có ý nghĩa quan trọng, chiến lược trong sự phát triển của từng đơn vị. Qua thực tế đã có nhiều sáng kiến hữu ích của ĐVTN khối công nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cải thiện môi trường làm việc tốt, tiết kiệm nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ sản xuất.

Tại xí nghiệp chế biến vận tải công ty TNHH MTV cao su ChưPrông, sau một thời gian nghiên cứu tìm phương pháp đánh đông mủ Skim thay thế cho việc sử dụng axit H2SO4 anh Trần Duy Hùng, Đoàn viên của xí nghiệp đã có đề tài “Sử dụng nước chua để đánh đông mủ Skim trên mương”. Mủ Skim sau khi bơm lên mương sẽ để đông tự nhiên trong khoảng 7 ngày, sau khi mủ đông tụ hoàn toàn sẽ kéo ra bãi tập kết, còn lại nước chua ở trên mương sẽ để lại dung cho việc đánh đông mủ Skim tiếp theo với lượng dùng là 1.500 lít đánh đông cho khoảng 400 đến 500 kg mủ skim quy khô. Sau khi bơm mủ Skim lên mương đánh đông đã có nước chua thì sẽ dùng cào để cào cho mủ và nước chua được trộn đều để quá trình đông tụ được diễn ra nhanh hơn.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã xác định phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là 01 trong 03 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn, giúp ý tưởng sáng tạo của ĐVTN được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ. Qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn TN khối công nhân trên địa bàn tỉnh đã xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với nhiều hoạt động phong phú, mang lại giá trị hữu ích trong công việc và cuộc sống. Trong những năm qua lực lượng Đoàn viên, thanh niên đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

Việc tổ chức hiệu quả phong trao thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thời gian qua ở Đoàn TN khối công nhân cho thấy phong trào này là động lực quan trọng, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi ĐVTN. Những đề tài, sáng kiến của các bạn trẻ ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của người lao động, mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động trong toàn thể ĐVTN công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại đơn vị mình.

Có thể nói, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả nhất định. Thông qua phong trào đã khuyến khích ĐVTN phát huy sáng kiến, ý tưởng, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi ĐVTN. Những đề tài, sáng kiến của các bạn trẻ ở các lĩnh vực không chỉ thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo của người lao động, mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại đơn vị mình.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC