IFRAME SYNC

Thanh Hóa: Quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phùng Tố Linh cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn, cán bộ chuyên môn cơ quan Tỉnh đoàn, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 31 điểm cầu cấp huyện với hơn 1000 cán bộ Đoàn tham gia.

Trong buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa hệ thống lại những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được Trung ương Đoàn quán triệt trong 02 ngày 04-05/3 và quán triệt các nội dung trọng tâm như: Những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhấn mạnh việc nghiên cứu học tập Nghị quyết là nội dung xuyên suốt cả nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn phải tập trung quán triệt ở cấp huyện và cơ sở trong thời gian tới, đồng thời chủ động tự nghiên cứu để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể góp phần thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Hội nghị nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027; những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác thanh niên, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết; chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong thực hiện Nghị quyết.

Nguồn: trang Thông tin điện tử tỉnh Đoàn Thanh Hóa

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC