IFRAME SYNC

Thanh niên Gia Lai xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi, vừa qua, Thành đoàn Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật năm 2023. Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên không chỉ được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình về các quy định của Luật An ninh mạng mà từ đó phát huy những lợi ích của mạng xã hội và tích cực phản bác các tin giả, quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh Gia Lai diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đoàn thanh niên các cấp đã thành lập nhiều Câu lạc bộ Lý luận trẻ để tuyên truyền, nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị-xã hội; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống trên các tập san, các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó các hoạt động như: “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”; “Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng thường xuyên được tổ chức. Các hoạt động đã tạo sức lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.

Trên mặt trận không gian mạng, Đoàn thanh niên các cấp, cơ quan, đơn vị đã thành lập các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Facebook, Zalo… thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt,… Tại tỉnh Gia Lai, 100% các cơ sở đoàn đều đã thành lập và duy trì các fanpage, Facebook để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, với nhiều tuyến tin, bài sắc bén, đấu tranh phản bác kịp thời các tin đồn, luận điệu xuyên tạc.

Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi công dân, đặc biệt là mỗi đoàn viên thanh niên cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng với sự tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết. Đồng thời chủ động có giải pháp đúng đắn để ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi thủ đoạn tung tin xuyên tạc nhằm tạo ra khả năng “miễn dịch” cho thế hệ trẻ./.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC