IFRAME SYNC

Thanh niên hỗ trợ Chuyển đổi số cộng đồng

??Với sự hướng dẫn của thanh niên tình nguyện, việc kê khai các thông tin trên Cổng Dịch vụ công của người dân cũng đã diễn ra dễ dàng và nhanh chóng. Đây là hiệu quả của mô hình “Thanh niên hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính” trên địa bàn phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail:  thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi

IFRAME SYNC