IFRAME SYNC

Thanh niên phát triển kinh tế xây dựng quê hương

Thanh niên là chủ nhân tương lai đất nước. Thanh niên có sáng tạo thì quê hương mới phát triển. Nhận thức sâu sắc điều này, những năm qua, huyện Đoàn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định các chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nằm trong trọng tâm ưu tiên hàng đầu. Các chính sách đã hỗ trợ nhiều đoàn viên kiến thức và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, biến ý tưởng thành thực tế, làm giàu cho bản thân, tạo thêm việc làm, tạo thêm giá trị đóng góp cho cộng đồng.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC