Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp

Xác định đổi mới, sáng tạo là thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Khối đã triển khai phong trào Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp.

—————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_Chuyểnđộng #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn
#Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi #Tôithayđổi.