IFRAME SYNC

Thợ điện thủ đô cùng em học trực tuyến

Thực hiện Chương trình “Thợ điện thủ đô cùng em học trực tuyến”, đoàn viên tại Thành đoàn Hà Nội kết hợp cùng Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã trao tặng máy tính cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có cơ hội học tập tốt nhất. Đây là chương trình do Đoàn thanh niên EVN Hà Nội hưởng ứng đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Thực hiện Chương trình “Thợ điện thủ đô cùng em học trực tuyến”, đoàn viên tại Thành đoàn Hà Nội kết hợp cùng Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã trao tặng máy tính cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có cơ hội học tập tốt nhất. Đây là chương trình do Đoàn thanh niên EVN Hà Nội hưởng ứng đợt vận động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

IFRAME SYNC