IFRAME SYNC

Tỉnh đoàn Bạc Liêu: Xây dựng mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” đối với cán bộ Đoàn khối cán bộ công chức, viên chức

Rate this post

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013, của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tiếp tục tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” dành cho khối cán bộ, công chức và chọn đơn vị Đoàn khối các cơ quan tỉnh làm điểm thực hiện mô hình trong năm 2023.                                                  Theo đó, vào ngày 14/7/2023, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối, Thông qua Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Trang Anh Thư – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã tham dự và triển khai các nội dung thực hiện mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm”.                              Mô hình được triển khai với nhiều nội dung cần thiết đối với người cán bộ Đoàn trong khối các cơ quan tỉnh như: Trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc (Nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác Đoàn), trách nhiệm với bản thân; đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm rèn luyện đạo đức tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn; tích cực phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và các tiêu chí đánh giá cụ thể. Theo đó, có hơn 90 Cán bộ Đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện thông qua việc phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân, tiên phong, gương mẫu trong công tác uống nước nhớ nguồn, sáng tạo từ các chuyên ngành cán bộ đoàn đảm nhận, hiệu quả từ ứng dụng sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính…

Mô hình “Cán bộ Đoàn Trách nhiệm” được xây dựng với mục tiêu đưa ra nhằm tạo môi trường thúc đẩy cán bộ Đoàn trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý hành chính tại đơn vị. Từ đó, khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các phong trào nhằm thu hút đông đảo lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong Khối tham gia; mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Sau quá trình triển khai thực hiện, nhận thấy đây là mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng trong các đơn vị.            Nguồn: Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.                                         ————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair

IFRAME SYNC