IFRAME SYNC

Tổng kết 10 năm phong trào Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch về việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết  10 năm phong trào do Trung ương Đoàn tổ chức tại 62 điểm cầu trên toàn quốc, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục trong công tác triển khai phong trào từ nay đến năm 2020.
——————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên:
——————–
#THTN_Chuyểnđộng #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn #Livestream #ThanhniênChuẩn  #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi

 

IFRAME SYNC