Trailer Cuộc thi thử thách sống xanh giảm nhanh carbon

Cuộc thi thử thách sống xanh giảm nhanh các bon do Trung ương hội sinh viên Việt Nam, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi và Trung tâm Truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Panasonic.

Cuộc thi nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin cần thiết về các hoạt động bảo vệ môi trường, tiếp tục vận động thanh niên, sinh viên cùng tìm hiểu và thay đổi hành vi giảm thiểu phát thải carbon cho toàn xã hội. Giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch cùng Gen G sống xanh đi, sống xanh giảm nhanh carbon mùa 2.

Cuộc thi bao gồm 02 nội dung chính là tìm kiếm đại sứ Gen G, những ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường và cuộc thi ảnh Thách thức sống xanh nhằm lan tỏa những hình ảnh, hành động nhằm bảo vệ môi trường, giảm thải khí carbon ra môi trường.

Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia.
Nội dung trọng tâm, thông tin về chiến dịch cùng Gen G sống xanh đi, sống xanh giảm nhanh carbon, thông tin về những giải pháp hành vi nhằm giảm thải carbon ra môi trường của con người. Thông tin chi tiết truy cập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair