IFRAME SYNC

Trailer Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi Trẻ – Hành động của Đoàn”

14 h ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại Diễn đàn “Tiếng nói Tuổi Trẻ – Hành động của Đoàn” sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các cấp bộ đoàn từ Trung ương tới cơ sở và các tổ chức Đoàn hội ở ngoài nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của các bạn đoàn viên, thanh niên thiếu nhi, nhi đồng trong và ngoài nước. Đồng thời trao đổi về những giải pháp của Đoàn, Hội, Đội để thực hiện những vấn đề mà các bạn trẻ đang quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Định hướng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trao đổi, chia sẻ về kết quả, những điểm mới và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ XII. Các ý kiến, sáng kiến và nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên vui lòng tương tác ở phần bình luận.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube và fanpage tại đường link:
https://youtube.com/live/4sl-4QKuHV4
https://www.facebook.com/thanhnienso1

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC