IFRAME SYNC

TT Huế: Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2023


Vừa qua, tại trường THPT Vinh Xuân (huyện Phú Vang), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2023.
Tại Hội nghị, hơn 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Phú Vang đã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh mạng với chuyên đề “Rủi ro thường gặp trên không gian mạng và biện pháp phòng tránh” qua chia sẻ của đồng chí Phạm Hoài Nhân – UVBCH Đoàn Công an tỉnh, Bí thư Chi Đoàn cơ sở PA03.

Các bạn đoàn viên, thanh niên thảo luận, trao đổi tại chương trình

Qua chuyên đề, các bạn đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu về Luật An ninh mạng; thông báo về thực trạng, thủ đoạn, hành vi của các loại tội phạm mạng và cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng trong tình hình hiện nay; cách tiếp cận, chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh chống lại các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái trên không gian mạng…

Đồng chí Phạm Hoài Nhân – UVBCH Đoàn Công an tỉnh, Bí thư Chi Đoàn cơ sở PA03 chia sẻ về chuyên đề “Rủi ro thường gặp trên không gian mạng và biện pháp phòng tránh”

Thông qua hoạt động góp phần tuyên truyền kiến thức, rèn luyện ý thức tự giác nghiên cứu tìm hiểu và chấp hành pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên.
Nguồn: tỉnh Đoàn TT Huế

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC