TT Huế: Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trong trường học và trao tặng bản đồ Việt Nam

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện tổ chức chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trong trường học và trao tặng bản đồ Việt Nam tại trường THCS Đặng Hữu Phổ.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực được Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện  triển khai với nội dung tuyên truyền để đoàn viên, thanh thiếu nhi  trên địa bàn huyện treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc.

Hưởng ứng Cuộc vận động giúp đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước. Qua đó giúp các bạn đoàn viên, thanh niên giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn – Đội mang đậm bản sắc Dân tộc.

Bản đồ Việt Nam là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc. Treo bản đồ Việt Nam trong không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây là hoạt động đã thu hút nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia và là một biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và có thể giúp củng cố tinh thần quốc gia, dân tộc thông qua các bạn đoàn viên, thanh niên.

Nguồn: tỉnh Đoàn TT Huế

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair