IFRAME SYNC

TT Huế: Thanh niên Hương Thủy hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)

Vừa qua, Ban Thường vụ Thị Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thị xã phối hợp với 02 đơn vị đồng hành là VNPT, Viettel Hương Thủy tổ chức hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” tại Hội trường phường Thủy Châu.


Hoạt động thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, thành viên các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia, đã tiến hành đăng ký miễn phí chữ ký số cho toàn thể đại biểu tham dự.


Ngày 10/10 hằng năm được chọn là “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” theo Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.


Nguồn: tỉnh Đoàn TT Huế

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC