Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, thời gian qua các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số bằng nhiều hình thức thiết thực. Qua đó, góp phần thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức cho người dân, trong việc tham gia chương trình chuyển đổi số tại địa phương.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair