IFRAME SYNC

Tuổi trẻ Hạ Long – yêu nước, tình nguyện, sáng tạo, phát triển

Thưa quý vị! Nhiệm kỳ 2019 -2024, công tác Hội và phong trào thanh niên TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát tình hình thực tiễn và có cách làm linh hoạt, 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP Hạ Long lần thứ I đều đạt và vượt kế hoạch đề ra…các hoạt động của Hội đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC